projekti:aikataulu [Digabi]

See on Scoop.itTabletit opetuksessa

Ilpo Halonen‘s insight:

Siirtymäaikataulu yo-tutkinnon kokeiden digitalisoinnille on nyt julkaistu digabi-sivustolla. Vuonna 2007 Suomessa oli 417 lukiota, joissa opiskelijoita oli noin 100 000. Työmäärä on siis melkoinen. Isojen kaupunkien lukiot ja muutoin hyvin verkostoituneet lukiot selviytynevät tehtävästään parhaiten.  Tukeakseen lukioita digitalisoinnissa opetushallinto on lähettänyt kentälle kolme työntekijää auttamaan lukioita.
Saksan kielen kokeet näyttävät olevan siirtymäaikataulun kärjessä ja niillä aloitetaan jo 2016. Jos nykyisiä arviointimenetelmiä jatketaan, koneellinen arviointi sopiikin erittäin hyvin juuri saksaan. Suurin osa saksan yo-kokeesta – kuullun ja luetun ymmärtäminen sekä sanasto –ja kielioppiosio – tehdään monivalinnalla eli rasti ruutuun –menetelmällä.  Kuuntelussa on mukana myös avoimia kysymyksiä. Kirjoitelma, joka on noin 1/3 kokeesta, arvioidaan nykyisin ihmisaistein ja -aivoin. Viime vuosina kirjoitelmakin on tosin pyritty jakamaan pieniin osiin ja formalisoimaan niin, että subjektiivisuudella olisi mahdollisimman vähän osuutta arvioinnissa.
Monivalinnassa tietokone on ylivoimaisesti ihmistä parempi arvioija. Internetin eri lähteistä vuonna 2012 poimitut tiedot osoittivat, että koneellinen monivalintakoe maksoi Pohjois-Carolinassa USA:ssa  60 US-senttiä per koe. Massachusettsissa toteutettu monivalintakoe, jossa oli mukana avoimia kysymyksiä, tuli maksamaan 7 $ kokeelta,  ja perinteisesti suoritetun esseearvioinnin hinta Delawaressa oli noin 40 dollaria. Erot ovat suuria ja taloudellisesti merkittäviä, kun yo-tutkintomme digitaalisten kokeiden määrä noussee vuosittain lopulta jonnekin miljoonaan kappaleeseen tai ylikin.
Ylioppilastutkintolautakunta on asetettu asemaan, jossa sen tekemien ratkaisujen merkitys menee mielestäni paljon yli sen, mitä yhden kansallisen arviointikokeen toteuttajan merkitys saisi olla. Ratkaisuillaan YTL antaa suunnan koko opetuksen muutokselle. Edellä mainitsemani esimerkit monivalintakokeiden ja esseevastausten arvioinneista tuovat jo esiin ristiriitaa, joka syntyy kun yhtäältä pyritään mahdollisimman taloudellisiin ratkaisuihin ja toisaalta joudutaan toimimaan koko lukio-opetusta ohjaavan tutkinnon kehittämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.
Muutos ei-digitaalisesta digitaaliseen ei saisi missään tapauksessa merkitä huononnusta opetukseen. Aiheesta on keskusteltu termein migraatio vastaan transformaatio. Karkeasti ottaen migraatio viittaa muutokseen, jossa opetuksen menetelmät ja sisällöt eivät muutu. Tietokoneita ja verkkoja hyödynnetään niissä kohdissa, joissa välineiden järkyttävä nopeus ja rajaton monistuskyky tehostaa työtä ja lisää lyhyellä aikavälillä tuottavuutta. Transformaatiossa opetus muuntuu myös menetelmällisesti ja sisällöllisesti vastaamaan digitaalisen oppimisen mahdollisuuksia. Esimerkiksi monivalintaan jämähtäminen olisi minusta mahdollisuuksien hukkaan heittämistä. Oppilaiden kyvyt on avarrettava täyteen mittaansa, ei johonkin sinnepäin.

See on www.digabi.fi

Advertisements

manager of Euneos Corp., EU course provider since 2006, senior lecturer of high school (retired), language teacher, writer

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: