Ehdotuksia kouluille Erasmus+ -kurssien hakulomakkeen täyttämiseen

Tabletien käyttö, koulujen kansainvälistäminen ja benchmarking ovat Euneoksen kurssitarjontaa vuosiksi 2014 – 15. Varmistaakseen että koulut ehtivät mukaan jo 17.3. 2014 kello 12 päättyvään hakuun, Euneos tarjoaa kursseista kiinnostuneille valmisteluapua hakemuksen tekoon.

Hakujärjestelmä on EU:n uudessa Erasmus+ -ohjelmassa muuttunut kokonaan. Kun yksittäiset opettajat ennen lähettivät hakemuksensa, niin nyt oppilaitosten ja organisaatioiden on toimitettava kurssihakemukset kansallisille toimistoille, ja hankkeiden on liityttävä organisaation toiminnan kehittämiseen. Samassa hakemuksessa voi koulu esimerkiksi hakea rahoitusta useamman henkilön liikkuvuusjaksolle perustellen hakemusta omalla 1 – 2 vuoden kehittämissuunnitelmallaan. Ilman suunnitelmaa ja kehittämishankkeita hakemukselle ei ole perustetta.

Opettajien täydennyskoulutus tapahtuu jatkossakin enimmäkseen viikon tai parin koulutusjaksoissa. Rajat ovat kahdesta päivästä kahteen kuukauteen. Pitemmät liikkuvuusjaksot rahoitetaan ns. strategisissa kumppanuushankkeissa (avaintoimi 2).

Kouluilla ja organisaatioilla on vain maaliskuun puoliväliin asti aikaa valmistella sellaista kehittämissuunnitelmaa, jonka perusteella ne voisivat hakea opettajille tai muulle henkilökunnalle. Englanninkieliset ohjeet ovat olleet tammikuun alusta osoitteessa http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf . Niihin tutustuminen on jo vaativa tehtävä, niin kuin on tässä aikataulussa myös hakujen perusteleminen oman kehittämissuunnitelman avulla ja lomakkeen kysymyksiin vastaaminen.

Koulu, joka ei heti lähde liikkeelle, on kuitenkin ulkona kuin lumiukko. Tämä tiedetään Keski-Euroopassa ja muissa pohjoismaissa meitä paremmin. Tahdomme helpottaa oppilaitosten ja organisaatioiden hakua Erasmus+ -kursseille mahdollisimman paljon. Lähetämme sinulle pyynnöstäsi kutakin kurssia varten valmisteltuja ehdotuksia, miten hakulomakkeen voi täydentää soveltuvin osin. Odotamme sähköpostiasi osoitteeseen mail@euneos.fi.

Euneoksen kursseista Espanjassa, Portugalissa, Suomessa ja Virossa on verkossa tietoa seuraavasti:

Tablet -kurssit (yleinen, musiikki, englanti) , http://tap-swipe-pinch.com
Miten koulustasi kansainvälisempi (E+ kehittämisohjelma), http://www.ejournal.fi/course-international/
Best Practices Benchmarking, http://www.ejournal.fi/benchmarking/

Comenius/Grundtvig -kurssitietokanta, josta opettajat aiemmin etsivät sopivia kursseja täydennyskoulutustaan varten, on lopetettu. Tilalle on tullut kirjava valikoima erilaista kurssitarjontaa sosiaalisessa mediassa yms. Euneos on liittynyt kokeneiden ja arvostettujen kurssijärjestäjien konsortioon, joka julkaisee jäsentensä kurssit osoitteessa http://in-service-training.eu/ .

Kysymyksiin vastaavat mielellään allekirjoittaneen lisäksi Pentti Pirhonen, Ludo ja Annemie Mateusen (Hollanti), Mart Laanpere (Viro), Viljenka Savli (Slovenia) ,ja Arne Verhaegen (Belgia).

Advertisements

manager of Euneos Corp., EU course provider since 2006, senior lecturer of high school (retired), language teacher, writer

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: