Monthly Archives: May 2014

Ilpo Halonen kommentoi HS:n uutista englannin suosiosta kouluissa

Englanninkieliseen aineopetukseen siirtyminen parantaisi muiden kielten mahdollisuuksia koulujen kieliohjelmassa. Ylivoimaisesti suurin osa englannin ja muidenkin vieraiden kielten opetuksen ajasta menee sanaston oppimiseen. Miksi opettaa englannin tunneilla reaaliaineiden asioita, kun sama voidaan tehdä aineopetuksessa? Englanninkielistä sanastoa opittaisiin oikeassa yhteydessään ja järkiperäisemmin

Posted in Uncategorized

Instagram and Zimilate

Quite many of my friends and acquaintances were active in Instragram, so I couldn’t help joining :-). Zimilate  is another new application I thought I want to try. I am active in social bookmarking, but I also need a service

Tagged with: , ,
Posted in Uncategorized