Ilpo Halonen kommentoi HS:n uutista englannin suosiosta kouluissa

Englanninkieliseen aineopetukseen siirtyminen parantaisi muiden kielten mahdollisuuksia koulujen kieliohjelmassa. Ylivoimaisesti suurin osa englannin ja muidenkin vieraiden kielten opetuksen ajasta menee sanaston oppimiseen. Miksi opettaa englannin tunneilla reaaliaineiden asioita, kun sama voidaan tehdä aineopetuksessa? Englanninkielistä sanastoa opittaisiin oikeassa yhteydessään ja järkiperäisemmin kuin kielitunneilla.

Sujuvan ja korrektin englannin oppiminen vaatii paljon. Sanaston opettelun siirtäminen englanninkieliseen aineopetukseen vapauttaisi aikaa erityisesti puhumisen opiskeluun. Ääntämiseen, puhumiseen ja kielen oikeellisuuden varmistamiseen tarvittaisiin epäilemättä nykyistä enemmän panostusta.

Englantia ei opeteta nykyisin enää samoin kuin muita vieraita kieliä. Englanti on kansainvälistymisen yleiskieli, ”lingua franca”. Opettajat ymmärtävät sen ja tekevät parhaansa antaakseen oppilailleen mahdollisimman hyvät eväät englannin osaamiseen. Näin tekisivät varmasti myös aineopettajat, jos heidät siihen velvoitettaisiin ja koulutettaisiin.

Olisiko englanninkielinen aineopetus eduksi vai haitaksi muiden vieraiden kielten opetukselle? Mietitäänpä! Esimerkiksi lukiossa englannin kursseja suoritetaan 50 – 100 % enemmän kuin muiden vieraiden kielten kursseja. Jos aineopetus olisi englanninkielistä, englannin kielen kurssien määrä voitaisiin vähentää samaan kuin muissa vieraissa kielissä, koska sanaston opettamista ei enää tarvittaisi englannin tunneilla aiempaan tapaan.

Eihän näin suurta opetuksen muutosta ole missään toteutettu, huokaisevat monet. ”Content and Language Integrated Learning” on totta mm. Hollannissa, jossa CLIL -opetus aloitettiin 100 koulussa jo useita vuosia sitten. Ei muutosta Suomessakaan voitaisi tehdä yhdessä yössä, sillä siihen tarvitaan luonnollisesti jonkin verran opettajakoulutusta. Mutta Suomen aineopettajien nykyisilläkin englannin taidoilla CLIL olisi mahdollista aloittaa varsin monissa kouluissa.

Nykyisellä vieraiden kielten opetuksen järjestelmällä menetetään muissa vieraissa kielissä enemmän kuin voitetaan leijonan osan vievässä englannin opetuksessa.

English abstract

An explanation in English: other languages lose as English takes more and more from language lessons in schools. I propose CLIL, Content and Language Integrated Learning, because it liberates lessons for other foreign languages and focuses also English teaching on speaking, pronunciation and grammar. Vocabulary can be learned better in CLIL lessons.

Advertisements

manager of Euneos Corp., EU course provider since 2006, senior lecturer of high school (retired), language teacher, writer

Posted in Uncategorized
2 comments on “Ilpo Halonen kommentoi HS:n uutista englannin suosiosta kouluissa
  1. Kaija Kocak says:

    Bullshit!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: